Da el primer paso con la fe. No tienes por qué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer peldaño. Set your intention and let the Universe decide how are you going to reach it.

miércoles, 9 de mayo de 2018

Evaluarea educationala-componenta a procesului de invatamant prescolar

A evalua= a cântări, a măsura, a aprecia, a estima, a observa.
Este obiectul de studiu al docimologiei. gr. dokime-probă,  gr.dokimastes-examinator. Docimastica-tehnica examenelor

Din punctul de vedere al educației, evaluarea este un act psihopedagogic complex de stabilire a relevantei si valorii unor procese, performanțe, comportamente prin raportarea acestora la un sistem de inidicatori de performanță, respectiv criterii și standarde prestabilite.